FANDOM


Jacek, z woli Wielkiego Fekala powołany na Moderatora f23, do Alternatywistyczno Fekalskiego Kościoła w Korycie, do tych, którzy zostali ugrzęźnięci w kale i powołani do zasrywania forów i profilów na NK wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Wielkiego Fekala, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Wielkiego Fekala Ojca naszego, i od Pana Brańskiego i Sieroty za założenie o2.pl!

Fekalowi mojemu dziękuję wciąż za was, za forume dane nam w niszowej, humorystycznej wersji.

W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo f23 utrwaliło się dzięki niebieskiej elicie, tak iż nie brakuje wam żadnego kultowego tekstu, gdy oczekujecie objawienia się5 Pana naszego Wielkiego Fekala.

On też będzie umacniał was aż do końca, abyście wygrywali najbardziej, jak tylko możecie.

Wierny jest Brański, który powołał nas do wspólnoty ze Stulejarzami.

Fekaliaństwo
Nurty: — Wielki FekalizmAlternatywizm FekalskiJotpegowy Zjazdowizm

Bóstwa: — Wielki FekalPierwszy Stulej

Święte pisma: — Proroctwo Wielkiego FekalaProroctwa Fekala dotyczące PozaforumEwangelia według Stuleja uczonego w pismachList do StulejarzyApel ks.Tuleja kapelana f23

Tematy powiązane: — Modek