FANDOM


Teraz, zaprawdę posłuchajcie mnie - i zasiadłem na tronie Wielkiego Fekala i gdy poczułem, iż posłaniec jest bliski narodzin, zacząłem przeć, by porodzić jednorodznego syna Fekala, który powstał z prawiczka. Nagle usłyszałem dźwięk straszliwy dobiegajacy z brązowej pieczary, niby to pisk, niby to zgrzyt - głos samego Fekala!!! Zamknąłem oczy w medytacyjnym skupieniu i czekałem na przyjście posłańca. I nagle nos mój poczuł woń soczystą, zapach odwiecznego i jedynego. I gdy poczułem, iż wychodzi ze mnie syn Fekala, szczęście mnie ogarnęło i radość wielka! O Panie! Gdy poczułem, iż posłaniec przybył, wstałem z tronu, lecz nie byłem godzień na niego spojrzeć. Wypowiedziałem słowa tylko „Nie jestem warty by spojrzeć na Ciebie, lecz gdy czuję zapach twój, wiem prawdę całą o Tobie !”. Poczym pociągnąłem za boskie ramię Fekala i odesłałem posłańca by głosił chwałę Fekala i wśród toni nieprzejrzystej nawiedzał innych swoją nieprzeniknioną niesamowitością wypełniająca każdego z nas bracia! Ave Fekal!

Słuchajcie! - Kontrola nad zwieraczem, czyli tzw. trzecim okiem jest bardzo trudna. To ono - Trzecie Oko - a raczej przy użyciu niego (jego otwartości), decydujemy o tym jak postrzegamy rzeczywistość oraz jak wydany ma być posłaniec. Nasze fizyczne oczy patrzą zawsze przez pryzmat tego Oka... Oko jest jedynie symbolem, który kojarzy się z naszym widzeniem - percepcją. Za jego właśnie pomocą możemy zobaczyć głębie tego i innych wymiarów. W 3 Oku naszego fizycznego ciała - punkt pomiędzy naszymi pośladkami – „zamieszkuje” esencja naszej świadomości, która określa to, co widzimy wokół siebie, oraz to gdzie podróżujemy będąc w naszym ciele energetycznym... nasze życie to proces oczyszczania tego okienka do momentu, gdy zaczniemy widzieć świat takim, jakim jest naprawdę.

Tako rzecze Fekal:

Wielki Fekal napełnił mnie swoją niesamowitością i przekazał:
„Oto ty stulejarzu, który wydałeś na świat posłańca
i wydawać ich bedziesz, nigdy nie zaznasz głodu ni cierpienia,
bowiem Fekal towarzyszyć Ci będzie!
Nie lękaj się zatem wydawać kolejnych wysłanników
i napełniaj innych niesamowitością!
Nadejdą dni, gdy będzie wiele fałszywych stulejów
i oni nie wierni Fekalowi będą!
lecz garstka wasza zawsze się uchowa i pozna
łaskę Fekala!
Ave Fekal!

W imię Fekala, stulejarza i stulejki jego – KLOTZ Cool

Fekaliaństwo
Nurty: — Wielki FekalizmAlternatywizm FekalskiJotpegowy Zjazdowizm

Bóstwa: — Wielki FekalPierwszy Stulej

Święte pisma: — Proroctwo Wielkiego FekalaProroctwa Fekala dotyczące PozaforumEwangelia według Stuleja uczonego w pismachList do StulejarzyApel ks.Tuleja kapelana f23

Tematy powiązane: — Modek